Aktualnie masz 0 ofert w schowku

Karpaty
Inwestycje Karpaty


Inwestycje Karpaty

Gmina Lubaczów

Informacje:

 • Powierzchnia: 203 km2
 • Ludność: 9477 mieszkańców

Lokalizacja:

 • Kraj: Polska
 • Województwo: Podkarpackie
 • Powiat: Lubaczowski
 • Gmina: Lubaczów

Wyślij znajomemu
Drukuj

WÓJT GMINY

 • Wiesław Kapel

 

położenie, na granicy Unii Europejskiej, w sąsiedztwie Ukrainy, stanowiącej olbrzymi rynek zbytu, dla firm, które zdecydują się ulokować  swój kapitał w tej części województwa można uznać jednak za duży atut. O wzroście atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Lubaczów zadecyduje także uruchomienie przejścia granicznego Budomie–Hruszew, którego budowa rozpocznie się już bieżącym roku. O atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Lubaczów stanowią duże obszary wolnych terenów inwestycyjnych, które po wyposażeniu w niezbędną infrastrukturę staną się magnesem przyciągającym inwestorów. Celowi temu mają m.in. służyć działania zmierzające do utworzenia Lubaczowskiego Parku Inwestycyjnego oraz kompleksowego uzbrojenia terenów wchodzących w skład LPI.

Fakt występowania dużego zasobu wolnej i taniej siły roboczej gmina wykorzystuje jako atut w pozyskaniu inwestorów. Gmina Lubaczów charakteryzuje się bardzo wysokim poziomem bezpieczeństwa powszechnego, co ma bardzo istotne znaczenie dla inwestorów. Przez teren Gminy Lubaczów przebiega ponadto linia kolejowa pasażersko - towarowa Munina - Werchrata - granica państwa. Ma to szczególnie istotne znaczenie w aspekcie wzrastającej roli transportu intermodalnego w Polsce. Korzystny wpływ na warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Gminie Lubaczów  ma również uzyskanie przez lotnisko w Jasionce statusu lotniska międzynarodowego. Uruchomione dzięki temu połączenia umożliwią również rozwój komunikacji transgraniczej o charakterze biznesowym i turystycznym. Gmina Lubaczów bardzo duży nacisk kładzie na działania mające na celu ochronę środowiska naturalnego. Realizuje je m. in. poprzez budowę sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubaczów. Skutkuje to podniesieniem jakości życia mieszkańców oraz sprawia, że tereny gminy są bardziej przyjazne dla inwestorów.

Gmina Lubaczów położona jest w południowo - wschodniej Polsce, w województwie podkarpackim, w powiecie lubaczowskim, u ujścia rzeki Sołotwy do Lubaczówki, dopływu Sanu, w przygranicznym obszarze Polski i Ukrainy.  W odległości 8 km na północ gmina Lubaczów sąsiaduje z Miastem i gminą Cieszanów, 8 km na zachód z gminą Oleszyce, 37 km na północny wschód z granicą państwa w gminie Hrebenne, natomiast na południe w odległości 26 km z przejściem granicznym w Korczowej.

Aktualnie brak dodanych zdjęć.
Aktualnie brak dodanych plików.
Osoba upoważaniona do kontaktu
 • STEFAN CHOMYSZYN
 • Referat Rozwoju i Promocji Gminy
 • +48 166321684
 • [email protected]


Dane kontaktowe
 • Adres: Urząd Gminy Lubaczów ul. Jasna 1
 • Kod pocztowy: 37-600 Lubaczów
 • Telefon: +48 16 632 16 84
 • Fax: +48 17 717 36 55
 • Email: [email protected]
 • Strona www: www.lubaczow.com.pl
Inwestor:
Gmina Lubaczów

LUBACZOWSKI PARK INWESTYCYJNY

 • Powierzchnia: 15 ha
 • Cena: 0

 • Województwo: Podkarpackie
 • Powiat: Lubaczowski
 • Gmina: Lubaczów

Inwestycje Karpaty