Aktualnie masz 0 ofert w schowku

Karpaty
Inwestycje Karpaty


Inwestycje Karpaty

Powiat Rzeszowski

Informacje:

 • Powierzchnia: 1176 km2
 • Ludność: 163778 mieszkańców

Lokalizacja:

 • Kraj: Polska
 • Województwo: Podkarpackie
 • Powiat: Rzeszowski
 • Gmina:

Wyślij znajomemu
Drukuj

STAROSTA POWIATU

 • Józef Jodłowski

Powiat Rzeszowski należy do najdynamiczniej rozwijających się powiatów ziemskich Podkarpacia. Jednym z głównych atutów Powiatu Rzeszowskiego jest jego położenie w centralnej części południowo-wschodniej Polski, w bliskiej odległości od granic z Ukrainą i Słowacją. Na terenie powiatu krzyżują się ważne międzynarodowe i międzyregionalne szlaki komunikacyjne łączące północ z południem oraz wschód z zachodem: E4 Zgorzelec-Kraków-Lwów, droga nr 19 Rzeszów-Lublin-Białystok-Suwałki, droga nr 9 Radom-Rzeszów-Barwinek. Wkrótce przez teren powiatu przebiegać będzie także Autostrada A4 oraz drogi ekspresowe. Duże znaczenie gospodarcze odgrywają również szlaki kolejowe oraz port lotniczy w Jasionce przystosowany zarówno do obsługi ruchu pasażerskiego jak i towarowego. O atrakcyjności powiatu stanowi także różnorodność warunków naturalnych, zróżnicowanie powiatu pod względem kulturowym, gospodarczym oraz historycznym. Usytuowanie w pobliżu dużego miasta Rzeszowa oraz aktywność mieszkańców sprawia, że w powiecie przybywa z roku na rok coraz więcej nowych firm oraz osiedli mieszkaniowych.

Najistotniejszym zadaniem, które postawił przed sobą Zarząd Powiatu Rzeszowskiego jest stałe planowanie, monitorowanie i koordynacja rozwoju społeczno - gospodarczego tak atrakcyjnego terenu, jak również podejmowanie wszelkich działań, które sprawią, iż zadowolenie jego mieszkańców stale będzie rosło.

O atrakcyjności inwestycyjnej każdego regionu decyduje przede wszystkim stan istniejącej infrastruktury technicznej oraz dostępność komunikacyjna. Dbając o poprawę dostępności komunikacyjnej Powiat Rzeszowski systematycznie przeznacza znaczne kwoty finansowe na poprawę jakości połączeń drogowych.

Rozwojowi regionu sprzyja także dobrze układająca się współpraca oraz koordynacja działań z innymi samorządami powiatów i gmin, a także przedstawicielami życia społeczno-gospodarczego Podkarpacia. Nie bez znaczenia są również przedsięwzięcia promujące aktywność gospodarczą, atuty regionu, a także inicjatywy liderów lokalnych. Prowadzona od momentu powstania powiatu polityka władz samorządowych sprawia, że Powiat Rzeszowski aktywnie sięga po fundusze europejskie i konsekwentnie realizuje strategiczne zadania umożliwiające szybki, skuteczny i wszechstronny rozwój powiatu.

Drogowskazem podjętych działań samorządowych, ukierunkowanych na rozwój regionu, stała się misja powiatu rzeszowskiego określona w Strategii Rozwoju Powiatu Rzeszowskiego z 2000 roku. Podkreśla się w niej konieczność realizacji przedsięwzięć na rzecz pozytywnego przeobrażenia zasobów ludzkich przy zachowaniu bogatej, lokalnej tożsamości kulturowej.

W ostatnich latach w okolicach Rzeszowa wyraźnie wzrósł popyt na wielkoobszarowe uzbrojone działki odpowiadające standardom inwestycyjnym, których w regionie brakuje. W związku z tym Zarząd Powiatu dysponując atrakcyjnie położonym, scalonym terenem podjął się realizacji przedsięwzięcia mającego na celu utworzenie Parku Naukowo – Technologicznego. Obszar ten zajmuje ok. 80 ha i zlokalizowany jest na terenie gminy Głogów Młp. oraz na obrzeżach miasta Rzeszowa w miejscowościach Miłocin i Przybyszówka (obecnie przyłączonych do miasta Rzeszowa).

 Zamierzeniem projektu jest przygotowanie terenów do działalności inwestycyjnej związanej z utworzeniem Parku Naukowo-Technologicznego poprzez kompleksowe uzbrojenie terenu mające na celu realizację dojazdów  do terenów inwestycyjnych i parkingów oraz wykonanie sieci infrastruktury technicznej tych terenów, w tym: sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, elektroenergetycznej i gazowej. Ważnym atutem jest także lotnisko znajdujące się na terenie powiatu rzeszowskiego w Jasionce w odległości ok. 12 km od planowanego parku. Jest ono najdalej wysuniętym na wschód unijnym lotniskiem komunikacyjnymi jedynym cywilnym w regionie Polski południowo – wschodniej.

Doskonałe położenie lokalizacyjne, komunikacyjne oraz planowany szybki rozwój infrastruktury gospodarczej miasta Rzeszowa zapewniają szybki i tani przepływ towarów i usług w Polsce i w sąsiadujących krajach. Istotnym atutem mającym duży wpływ na rozwój regionu jest prężnie działająca Dolina Lotnicza, na bazie WSK PZL - Rzeszów S.A, która staje się magnesem dla kolejnych przedsiębiorców z kraju i zagranicy. Na atrakcyjność gospodarczą tego terenu wpływa także wysoki poziom wykształcenia kadry pracowniczej i obecność wielu uczelni wyższych w tym technicznych.

Misją tego projektu jest zaoferowanie inwestorom atrakcyjnie położonego terenu inwestycyjnego przy jednoczesnym stymulowaniu wielofunkcyjnego rozwoju Województwa Podkarpackiego w oparciu o idee innowacyjności i transferu technologii poprzez wykorzystanie regionalnego potencjału naukowo – badawczego, gospodarczego oraz infrastrukturalnego.

Mając na względzie ponad lokalny charakter przedsięwzięcia władze Powiatu Rzeszowskiego mają ambicje wykorzystać istniejący potencjał konkurencyjno – innowacyjny regionu jednocześnie otwierając się na napływ zarówno ludzi jak i kapitału w postaci np. inwestycji zagranicznych. Realizując inwestycję jaką jest park naukowo – technologiczny w miejscowościach: Przybyszowa, Miłocin i pogwizdów Nowy liczą na zainteresowanie i pozyskanie przedsiębiorców i inwestorów z kraju i zagranicy, upatrując szansę dynamicznego rozwoju naszego powiatu, a tym samym dla całego Podkarpacia.

Powiat Rzeszowski leży w obrębie dwóch dużych krain geograficznych – Kotliny Sandomierskiej, w części północnej oraz Pogórza Karpackiego, w części południowej. Powiat Rzeszowski zajmuje bardzo zróżnicowany pod względem warunków naturalnych obszar. Część północna ma charakter równinny, część południowa – zdecydowanie wyżynny. Powiat Rzeszowski położony jest w Województwie Podkarpackim, stanowiącym najbardziej wysunięty na południowy – wschód region Polski, graniczący z Ukrainą i Słowacją. Należy do podregionu rzeszowsko – tarnobrzeskiego i współtworzy go 14 gmin otaczających miasto Rzeszów. Jego terytorium stanowią obszary gmin: 5 miejskich (Boguchwała, Błażowa, Głogów Młp., Sokołów Młp., Tyczyn)  i 1 miejsko wiejska (Dynów) oraz 8 wiejskich (Chmielnik, Dynów, Hyżne, Kamień, Krasne, Lubenia Świlcza, Trzebownisko).  Powiat nie obejmuje miasta Rzeszowa.

Aktualnie brak dodanych zdjęć.
Aktualnie brak dodanych plików.
Osoba upoważaniona do kontaktu
 • IWONA ZAWADZKA
 • Inspektor ds. dotacji unijnych
 • +48 17 867 14 68
 • [email protected]


Dane kontaktowe
 • Adres: Starostwo Powiatowe w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15 Rzeszów
 • Kod pocztowy: 35 – 959 Rzeszów
 • Telefon: +48 17 867 14 63
 • Fax: +48 17 867 19 80
 • Email: [email protected]
 • Strona www: www.powiat.rzeszow.pl

PARK NAUKOWO - TECHNOLOGICZNY W MIEJSCOWOŚCIACH: PRZYBYSZÓWKA, MIŁOCIN I POGWIZDÓW NOWY

 • Powierzchnia: 60 ha
 • Cena: 0

 • Województwo: Podkarpackie
 • Powiat: Rzeszowski

Inwestycje Karpaty