Aktualnie masz 0 ofert w schowku

Karpaty
Inwestycje Karpaty


Inwestycje Karpaty

O PROJEKCIE

Wyslij znajomemu
Drukuj

Projekt pn. „Podkarpackie na szlaku gwiazd – udział w targach  w Cannes” realizowany przez Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska " współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 w ramach Osi Priorytetowej Programu 1 „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, w działaniu 1.4 „Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu”., schemat: 1.4. B Projekty pozainwestycyjne.

 

Czas trwania projektu: 01.06.2010 – 31.03.2011

Wartość projektu ogółem: 494 390,00 PLN

Dofinansowanie (70% wydatków kwalifikowalnych): 340 613,00 PLN

 

ETAPY PROJEKTU:

1.      Zebranie informacji o atrakcyjności inwestycyjnych poszczególnych samorządów.

2.      Wyprodukowanie materiałów promujących Podkarpacie na targach inwestycyjnych.

3.      Organizacja i wyjazd na targi MIPIM 2011            

 

Głównym celem projektu jest promocja gospodarcza, wykreowanie oraz utrwalenie pozytywnego wizerunku Województwa Podkarpackiego na arenie międzynarodowej za pośrednictwem prezentowanych ofert inwestycyjnych samorządów członkowskich Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska w tym Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Celami  szczegółowymi są:

- zintensyfikowanie rozwoju gospodarczego województwa,

- wypromowanie sektorów priorytetowych Województwa Podkarpackiego (lotniczego, chemicznego, przetwórstwa rolno-spożywczego i turystycznego);

- stworzenie, propagowanie oraz umocnienie wizerunku województwa jako regionu o korzystnych warunkach prowadzenia działalności gospodarczej na arenie międzynarodowej

- ujednolicenie systemu udostępniania informacji potencjalnym inwestorom o możliwościach inwestowania na Podkarpaciu;

Projekt ma przyczynić się do szerokiej promocji Podkarpacia jako regionu o pozytywnym wizerunku inwestycyjnym na szczeblu międzynarodowym. Posłuży on rozpowszechnianiuwiedzy na temat Podkarpacia oraz przyczyni się do zwrócenia uwagi, iż jest to obszar przyjazny inwestycjom, co spowoduje zwrócenie uwagi inwestorów zagranicznych i przyciągnięcie kapitału zagranicznego na Podkarpacie.  Projekt przyczyni się do przyciągania nowoczesnych rozwiązań innowacyjnych do poszczególnych sektorów gospodarki  oraz przedstawi ich potencjał na poziomie światowym.

Zasięg oddziaływania projektu będzie obejmował poziom międzynarodowy (ok. 79 państw, biorących udział w targach inwestycyjnych), szczególnie Słowację i Ukrainę, przyszła współpraca z którymi umożliwi instytucjom polskim na rozwój i wzrost konkurencyjności.

 

ETAP I

Działania w ramach projektu zostały podzielone na trzy główne  etapy. Głównym zadaniem w ramach pierwszego etapu było zebranie informacji o atrakcyjności inwestycyjnej poszczególnych samorządów, za pośrednictwem opracowanych i rozesłanych przez przedstawicieli Stowarzyszenia formularzy inwestycyjnych, z których zebrany materiał wraz z elementami graficznymi stanowił podstawę do przygotowania  materiałów informacyjno promocyjnych Podkarpacia.

 

ETAP II

Celem drugiego etapu było na podstawie zgromadzonych informacji wyprodukowanie przez wykonawców zewnętrznych materiałów informacyjno promocyjnych, a w szczególności publikacji pn. „Atlas inwestycyjny Podkarpacia” zawierającej aktualne oferty inwestycyjne samorządów członkowskich oraz oferty stref ekonomicznych z terenu Podkarpacia, kolejno wyprodukowanie ulotek o atrakcyjności inwestycyjnej poszczególnych samorządów, gadżetów promocyjnych, roll-up’u oraz pop-up systemu. Atlas oraz ulotki pozwolą w sposób ujednolicony przedstawić atuty województwa.

W celu szczegółowego zwrócenia uwagi na Podkarpacie wśród zadań w drugim etapie znalazło się również zamieszczenie artykułu promocyjnego możliwości inwestycyjne Podkarpacia oraz lokalizację stoiska na targach w czasopismach MIPIM.

Równie ważnym działaniem było wyprodukowanie filmu promocyjnego o atrakcyjności inwestycyjnej województwa. Nagranie ma na celu pokazać atrakcyjność Podkarpacia jako miejsca przyjaznego inwestorom ze względu na sprzyjające warunki i położenie. W filmie przedstawione zostały atuty (w tym sektory priorytetowe) województwa. Pokazane zostały najważniejsze inwestycje realizowane w województwie, m. in. budowane autostrady i fabryki oraz istniejące parki naukowo-technologiczne i strefy ekonomiczne. Na temat korzyści   z inwestowania w regionie wypowiedzieli się przedstawiciele władz samorządowych z terenu Podkarpacia oraz zarząd i kierownictwo Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska.              

 

ETAP III

Działaniem nadrzędnym zaliczanym do trzeciego etapu realizacji projektu jest organizacja i wyjazd na  jedne z największych na świecie targi inwestycyjne MIPIM 2011 odbywające się w marcu 2011 roku w Cannes we Francji. Tak więc główne przedsięwzięcie projektu,  jakim jest udział w imprezie targowo wystawienniczej odbywać się będzie za granicą. Wśród uczestników oraz zwiedzających targi dystrybuowany wydany w tym celu będzie „Atlas inwestycyjny Podkarpacia”. Potencjalnym inwestorom zagranicznym zostaną przekazane również pozostałe materiały promocyjne, w tym film promocyjny, które przyczynią się do wzrostu zainteresowania przez nich potencjałem regionalnym Województwa Podkarpackiego. W ramach projektu zostanie również opracowany list intencyjny w celu nawiązania kontaktów z potencjalnymi inwestorami podczas targów. Taki list intencyjny umieszczony został również na stronie internetowej, co umożliwia inwestorom chętnym do współpracy nawiązać kontakt oraz znaleźć odpowiedni obszar do zainwestowania. Przez czas trwania targów odbywać się będą panele, seminaria i konferencje, w których uczestnicy wyjazdu będą aktywnie uczestniczyć w celu dotarcia do szerszego grona potencjalnych inwestorów.

Inwestycje Karpaty